احمد علی معتضدیان و عبدالرضا میردامادی تهرانی، مدیران شرکت اوج تفکر عمران : معتضدیان تاکید کردند:

چاره سازی برای ساختمان های غیراصولی از اکنون

روزنامه جام جم البرز با احمد علی معتضدیان و عبدالرضا میر دامادی، مدیران شرکت اوج تفکر عمران گفت و گویی انجام داده است، که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با احمد علی معتضدیان و عبدالرضا میر دامادی، مدیران شرکت اوج تفکر عمران گفت و گویی انجام داده است، که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۷۱۲

طبق مقررات ملی ساختمان، باید تعدادی اصول مورد ملاحظه قرار گیرد. متاسفانه اصول، رعایت نمی‌شود. ما مقررات بسیار خوبی داریم، البته شاید نقاط ضعف اندکی داشته باشد. اما در اجرا بسیار ضعیف هستیم، علتش این است که، کنترل و نظارتی از سیستم‌های بالا دستی، نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی بر این موضوع صورت نمی‌گیرد، همچنین بیشتر تشریفات، کاغذی و سند سازی است. در سیستم همه چیز به خوبی انجام می‌گیرد، اما در زمینه اجرا مخصوصا در استان البرز، ساخت و سازی که باید مطابق مقررات ملی باشد، همچنین مهندسین و ناظرین بر پروژه نظارت داشته باشند، وجود ندارد. افرادی که فاقد صلاحیت هستند و هیچ گونه تخصصی ندارند، وارد این حرفه شده اند و با این روندی که در پیش گرفته اند، متاسفانه با یک زلزله جان و مال مردم را به خطر می‌اندازند؛ بنابراین باید از هم اکنون برای ساختمان‌های غیراصولی چاره سازی شود.

ما از نظر شکل و ظاهر پیشرفت کرده ایم. توسعه پایدار، نگاه ده ساله نیست و باید دیدگاه بلند مدت داشته باشیم. در زمینه مصرف انرژی و محیط زیست که بسیار اهمیت دارند، هنوز جای کار وجود دارد. کشور ما در صورت مصرف انرژی مناسب، می‌تواند صادرات هم داشته باشد. قوانین، با توجه به فرهنگ ما، بازدارندگی لازم را ندارد.
بایسته است فرهنگ سازی انجام گیرد و در قوانین مشوق‌هایی پیشنهاد گردد، مخصوصا برای کسانی که موضوع محیط زیست و مصرف انرژی را رعایت می‌کنند.

newsQrCode
ارسال نظرات