تاخیر در اجرای تقاطعات غیرهمسطح؛
علیرضا رحیمی گفت: برای جلوگیری از تاخیر در اجرای تقاطعات غیرهمسطح ، شهرداری باید نظام مالی متقابل را هدفمند پیش ببرد.
کد خبر: ۵۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴