فاطمه چهاردولی و محمد عبدالله قربانی، مدیر و پشتیبانی آشپزخانه ماه بانو:

کیفیت مواد اولیه ایرانی در طبخ غذا بسیار مطلوب است

روزنامه جام جم البرز با فاطمه چهاردولی و محمد عبدالله قربانی، مدیر و پشتیبانی آشپزخانه ماه بانو گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
روزنامه جام جم البرز با فاطمه چهاردولی و محمد عبدالله قربانی، مدیر و پشتیبانی آشپزخانه ماه بانو گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
کد خبر: ۱۲۸۲

معضل جدیدی که برای آشپزخانه‌های مجوزدار بوجود آمده، ایجاد و فعالیت آشپزخانه‌های بدون مجوز است، که قیمت‌های پایینی دارند و مشخص نیست از چه متریالی استفاده می‌نمایند. این موضوع باعث افت فروش افراد دارای مجوز و هم پرداخت کننده مالیات می‌شود.
متاسفانه اتحادیه، به این موضوع رسیدگی نمی‌کند. با وضعیت اقتصادی موجود، هیچ گونه حمایتی برای تهیه مواد غذایی آشپزخانه‌ها صورت نمی‌گیرد. بهتر است سهمیه مجزایی برای ما در نظر گرفته شود.
کیفیت متریال ایرانی بسیار بهتر از خارجی است. حتی بدترین برنج ایرانی نسبت به بهترین برنج‌های پاکستانی و …ارجحیت دارد.

newsQrCode
ارسال نظرات