کافه یک کلمه فرانسوی است که معنی کلمه قهوه است در گذشته در غرب آسیا قهوه خانه بسیار رواج داشته است، ولی اینگونه نبوده است که فقط در آن قهوه سرو شود در ایران خودمان برای سرگرمی مشتریان نقال و تقلید گر برای مشتریان هنرنمایی میکردند.
کد خبر: ۹۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

کافه یک کلمه فرانسوی است که معنی کلمه قهوه است در گذشته در غرب آسیا قهوه خانه بسیار رواج داشته است، ولی اینگونه نبوده است که فقط در آن قهوه سرو شود در ایران خودمان برای سرگرمی مشتریان نقال و تقلید گر برای مشتریان هنرنمایی میکردند.
کد خبر: ۹۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

کد خبر: ۴۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵